Upravljanje

Upravljanje nekretninama nije samo stvar tehnike već i gospodarenja, a također i međusobnih odnosa. Upravljanje zgradama povezuje pravo, ekonomiju, financije, tehniku, – a u interesu (su)vlasnika, drugih korisnika nekretnine i društvene zajednice – u okvirima zakona i dobrih običaja. Neposredni sudionici upravljanja su suvlasnici i Upravitelj. Općenito, vlasnici se brinu i odgovaraju za svoje vlasništvo, a izvršne poslove oko toga povjeravaju upravljačkim djelatnostima odnosno Upravitelju.

Nema dobrog kućanstva bez dobrog gospodarenja. Naravno, i kuća je kućanstvo, odakle i ova imenica. Obiteljska kuća je svakako kućanstvo, no svojevrsno je kućanstvo i kuća s više vlasnika – bilo da u njoj borave ili ne. Suvlasnici su, bili za to raspoloženi ili ne, slijedom zakona zapravo u jednoj zajednici (suvlasnička zajednica). U toj zajednici oni su dužni – osim za svoj posebni dio vlasništva (najčešće stan) brinuti se odgovorno i za nekretninu u cijelosti (i zajedničke dijelove i uređaje itd.). Ta briga nije samo na riječima, već ima svoju cijenu. Pričuva je novčana osnovica kojom se praktički osigurava i ostvaruje briga suvlasničke zajednice za njenu nekretninu. S pravnog stanovišta upravljanje i jest u prvom redu pravo suvlasnika u odlučivanju u svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu, zajedno s ostalim suvlasnicima. Osnovne, svakodnevne odredbe ponašanja suvlasnika i ostalih korisnika navedene su u Kućnom redu, a osnovni dokument o odnosima suvlasnika je Međuvlasnički ugovor.

Upravljanje nije isto što i tehničko održavanje, premda se u praksi nerijetko na to svodi. Održavanjem se održava upotrebljivost zgrade (građevna i funkcionalna ispravnost), zato se održavanje proteže od hitnih intervencija do takozvanih velikih popravaka koji su ustvari rekonstrukcije i modernizacije.

Nastojim da kao Upravitelj dobrom organizacijom, cijenama usluga, pogodnostima, kompetentnim praćenjem i nadzorom stanja nekretnina kojima upravljam, načinom informiranja suvlasnika, savjetima i edukacijom suvlasnika, a i svjedodžbama neovisnih stručnjaka  postignem  zadovoljavajuću  kvalitetu upravljanja i steknem Vaše povjerenje. U tome mi je osobito bitna korektna suradnja sa Vama suvlasnicima i ovlaštenim predstavnicima. Iz tih razloga  potpuno otvoreno u zgradama koje imaju izabrane ovlaštene predstavnike zajedno sa njima pristupam biranju izvođača za pojedine radove održavanja, što je dodatna garancija  dobrog gospodarenja sredstvima zajedničke pričuve.U svakom slučaju (i prema zakonu, i prema     današnjim nazorima) na prvom mjestu su: sigurnost korištenja, zaštita zdravlja i života i zaštita okoliša. Primiče se vrijeme kada će se sve češće uz pitanje o cijeni kvadratnog metra postaviti i pitanje: u kakvom je stanju zgrada? Kakvih energetskih svojstava, odnosno kojeg energetskog razreda? Kakvi su suvlasnici i stanari? Kako se obavlja upravljanje?

Pozivam i sve suvlasnike u zgradama koje nemaju izabrane svoje ovlaštene predstavnike  da iznađu volje i energije te ih izaberu. Za sve potrebne tehničke poslove održavanja zgrade, zajedničkih instalacija i uređaja, prijave kvarova  i sl. obratite mi se osobno u prostorije tvrtke ili na telefone tvrtke 032 831 324 ili mobitel: 099/492-5254.