Tehnički poslovi

Za sve potrebne tehničke poslove održavanja zgrade, zajedničkih instalacija i uređaja , prijave kvarova  i sl. obratite se u prostorije tvrtke direktoru Marku Adžamić, na telefon tvrtke 032 831 324 ili mobitel: 099 492 5254, koji će stručno i profesionalno ustanoviti vašu prijavu, te organizirati u najkraćem roku radove hitne intervencije. Dakako svaki posao traži svoje vrijeme, pa moramo biti strpljivi i molimo vaše strpljenje.

Tehnički poslovi redovnog održavanja zgrada  obavljaju se prema prihvaćenom godišnjim planu održavanja  pojedine zgrade sukladno propisima i materijalnim mogućnostima zajedničke pričuve zgrade.

U današnje vrijeme, kada često nedostaje uljudba ponašanja, želimo upozoriti na kulturu ponašanja naših zaposlenika, ali koja mora biti i od strane stranaka.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

HITNE INTERVENCIJE • U većini slučajeva radi se o hitnim popravcima vodovodne i odvodne instalacije, kanalizacije, strojnom čišćenju kanala, instalacijama centralnog grijanja i elektroinstalacijama. Ovi radovi po svojoj naravi zahtijevaju hitnu intervenciju radi sprečavanja većih šteta na stanovima.
 • Temeljem zahtjeva suvlasnika ili predstavnika suvlasnika koje primamo telefonskim putem ili osobnim prijavama. ove kvarove treba hitno otkloniti, jer neotklanjanjem istih nastaje šteta na zajedničkim dijelovima zgrade.
 • Osim hitnosti intervencije na otklanjanju kvara u pravilu se radi o nedostacima koji su u podu ili zidu, te se ne može sa sigurnošću predvidjeti mogući zahvat. Ako se radi o instalacijama centralnog grijanja (ventili), intervencija mora biti žurna, jer se radi o velikim pritiscima vrele vode u mreži.
 • Kod elektroinstalacija intervencije su hitne radi sprečavanja eventualnih požara i sl.
 • Za hitne popravke, cijene radova utvrđene su cjenikom radova. Važno je ovdje naglasiti da su cijene radova izražene po jedinici mjere, tj. za m’, m2 , m3 , kom i dr. uključivo potrebno vrijeme za rad, te je time isključena mogućnost otezanja radova i obračuna dužeg vremena provedenog na otklanjanju nedostataka.

 

INSTALACIJE

 

 
Zajedničke instalacije
 • vodovodna instalacija – vertikalna i horizontalna instalacija od vodomjernog uređaja u šahtu ili podrumu do ventila u stanu (uključivo ventil)- MBUS sustav za daljinsko očitanje sekundarnih vodomjera
 • instalacija kanalizacije – vertikalni i horizontalni vodovi do sifona
 • instalacije jake struje – svi vodovi i uređaji do razvodne ploče u stanu , stubišna i nužna ( panik ) rasvjeta
 • instalacija slabe struje – zvona, od govornog uređaja za zgradu do govornog uređaja u stanu (isključujući govorni uređaj u stanu),
 • gromobranska instalacija – komplet horizontalna i vertikalna instalacija uključujući i uzemljivač,
 • telefonska instalacija – horizontalna i vertikalna instalacija od distributivnog ormarića do prve utičnice u stanu,
 • plinska instalacija – vertikalna i horizontalna instalacija od zapornog ventila na ulazu u zgradu do zapornih ventila ispred brojila u stanu
 • instalacije centralnog grijanja – vertikalna i horizontalna instalacija sa odzračnim ventilima od toplinske podstanice, do ventila ispred grijačeg tijela.
 • instalacije kablovskih i antenskih sistema, od razvodnika na ulazu u zgradu (na krovu ili u prizemlju) do razdvajanja na ulazu u stan
Zajednički uređaji
 • dizala za prijevoz ljudi i tereta
 • hidroforska postrojenja sa pratećim instalacijama – uređaj za povećanje pritiska u vodovodnim instalacijama,
 • protupožarni aparati
 • hidranti sa instalacijom i ventilima
 • sprinkler system – za dojavu i gašenje požara
 • sanitarni uređaji u zajedničkim prostorima,
 • pumpe za izbacivanje otpadne vode
 • elektroagregati
 • kotlovnice koje su u vlasništvu suvlasnka zgrade.

 

ENERGETSKI CERTIFIKAT

 

Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada te postojeća zgrada koja se prodaje ili iznajmljuje.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade